Coil 7in1 By Coilology

Ngưng kinh doanh

7 loại coil trong 1 hộp duy nhất. Quá đã phải không nào các vaper 

7 loại coil trong 1 hộp duy nhất.Quá đã phải không nào các vaper 

 

  • 1 hộp đựng 7 loại coil
  • One Allen Key
  • 4 Alien lõi 2 thông số 0.25ohm
  • 4 Tsuka Coils thông số 0.25ohm
  • 4 Claption Coils thống số 0.35ohm
  • 4 Framed Clapton Coils thông số 0.26ohm
  • 4 Spaced Clapton Coils thông số 0.35ohm
  • 4 Tri-Twisted Clapton Coils thông số 0.35ohm
  • 4 Staple Staggered Fused Clapton Coils thông số 0.3ohm 
Nhân viên hỗ trợ
Nhân viên hỗ trợ
0907033622
Lên đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng